28 Mart 2013 Perşembe

Gebelik ile İlgili Küçük Tavsiyeler


İnsan hamile kalınca çok panikliyor ve seviniyor.. ben iki çocuğumda da çok korkmuştum. Sağlıklı olacak mı, kime benzeyecek, gebeliğim nasıl geçecek, çok kilo alacak mıyım, davul gibimi olacağım, sezeryan mı normal mi olacak , daha neler neler... İnsanın aklında bin tane düşünce ve kaygı. En iyisi düşünmemeye çalışmak deyip insan kendini rahatlatıyor. Allah (c.c)  ye emanet deyip dokuz aylık süreyi bir şekilde tamamlıyor insan.

26 Mart 2013 Salı

Bebeklerde 31-36. Ay Gelişim Çizelgesi

31-36. Ay
Gözlem tarihi: …../…../…………… 119


GELİŞİM ALANI Göstergeler Düzeyi
Açıklama
.
Gözlendi
Kısmen Gözlendi
Gözlenemedi
BİLİŞSEL 1-Neden-sonuç ilişkisi kurar.
2-Nesneleri birden fazla özelliğine göre sınıflar.
3-Sorulduğunda zıt kavramları söyler.
4-Yakın geçmişteki olayları hatırlar.
5-‘Tek’ ve ‘çift’ kavramlarını içeren yönergelere uyar.
6-İki nesneyi belirli bir özelliğe göre sıralar.
7-Basit ritim kalıplarını tekrar eder.
8-Basit şarkıları ezberler.
DİL 9-İki basit cümleyi birleştirir.
10-Resimde gördüğü olayları anlatır.
11-Dinlediği öyküyü anlatır.
12-Çevresindeki ya da öyküdeki olayları canlandırır.
13-Açık uçlu sorular sorar.
SOSYAL DUYGUSAL 14-Yaşıtlarıyla birlikte oyun oynar.
15-Grup içi konuşmalara katılır.
16-İsteklerinin ertelenmesini kabullenir.
17-Grupla şarkı söyler.
18-Grupla dans eder.
19-Ritim çalgıları çalar.
MOTOR
İNCE
20-Modele bakarak yuvarlak çizgi çizer.
21-Kâğıt keser.
22-Katlamalar yapar.
23-Altı-yedi küpten kule yapar.
24-İri delikli boncukları ipe dizer.
25-Tüp şeklindeki nesneleri işlevine uygun olarak sıkar.
MOTOR
KABA
26-Parmak ucunda birkaç adım atar.
27-15-20 cm. yükseklikten atlar.
28-Belirli bir uzaklığı (ortalama 15-20 cm) atlayarak geçer
29-Hareketli topa tekme atar.
30-Kendisine doğru atılan topu yakalamak için kollarını uzatır.
31-Koşarken durup yerdeki nesneyi alıp koşmaya devam eder.
32-Alçak engellerin üzerinden atlar.
33-Pedal çevirir.
34-Tek ayak üzerinde sıçrar.

Bebeklerde 25-30. Ay Gelişim Çizelgesi

25-30. Ay
Gözlem tarihi: …../…../…………… GELİŞİM ALANI
Göstergeler Düzeyi
Açıklama
.
Gözlendi
Kısmen Gözlendi
Gözlenemedi
BİLİŞSEL 1-Tek basamaklı sayıları ard arda söyler.
2-Çeşitli rollere girerek oyun oynar.
3-Söylenen rengi gösterir.
4-Ard arda verilen üç yönergeyi yerine getirir.
5-Varlıkların seslerini resimleriyle eşleştirir.
DİL 6-Çoğul ekini kullanır.
7-Anlaşılır şekilde konuşur
8-Adını ve soyadını söyler.
9-Üç ve daha fazla sözcüklü cümleler kurar.
10-Basit cümlelerde zamirleri kullanır.
11-Basit cümlelerde edatları kullanır
12-’Hepsi’’ ve’’biri’’ ifadelerine uygun tepki verir.
13-Nesneleri isterken isimlerini söyler.
14-Anlatılan öyküyü dinler.
SOSYAL DUYGUSAL 15-Oynamak istediği kişiyi seçer.
16-Cinsiyetini bilir.
17-Kendine ait nesneleri paylaşır.
18-Basit kurallara uyar.
MOTOR
İNCE
19-Yumuşak malzemelerle şekiller oluşturur.
20-Model olunduğunda dik çizgi çizer.
21-Nesneleri belli bir hat üzerinde yan yana dizer.
22-Dört-beş küpten kule yapar.
23-Paketlerin ambalajlarını açar.
24-Kapı kolunu kullanarak kapıyı açar.
MOTOR
KABA
25-Topu başının üzerinden geriye atar.
26-Hedefe top atar.
27-Kaydıraktan kayar.
28-Müziğe dans ederek eşlik eder.
29-Düz belirli bir hat üzerinde geriye doğru yürür.
Tüm Gelişim çizelgeleri için buraya tık tık

Bebeklerde 22-24. Ay Gelişim Çizelgesi

22-24. Ay
Gözlem tarihi: …../…../…………… GELİŞİM ALANI
Göstergeler Düzeyi
Açıklama
.
Gözlendi
Kısmen Gözlendi
Gözlenemedi
BİLİŞSEL 1-Nesneleri merak eder/inceler/kurcalar.
2-Şekilleri uygun boşluklara yerleştirir.
3-Sorulduğunda varlıkların ya da parçalarının isimlerini söyler.
4-Sembolik oyun oynar.
5-Gözlemlediği davranışları model olmadığında da taklit eder.
6-Yer bildiren yönergelere uygun tepkide bulunur.
7-Parça bütün ilişkisi kurar.
DİL 8-Dil bilgisi kurallarına uygun iki sözcüklü cümle kurar.
9-Elliden fazla sözcüğü anlamına uygun kullanır.
10-Zamirleri kullanır
11-Soru cümleleri kurar.
12-Bildiği şarkı ya da tekerlemelere eşlik eder.
SOSYAL DUYGUSAL 13-Sosyal iletişim kalıplarını kullanır.
14-Evde basit işlere yardım eder.
MOTOR
İNCE
15-İki- üç küpten (2.5x2.5 cm.) kule yapar.
16-Kapları boyutlarına göre iç içe yerleştirir.
17-Makasla bir açımlık hamleler ile kesme yapar.
18-Nesneyi iki elinin avuçları içinde yuvarlar..
19-Kalemi üç parmağı ile tutar.
20-Kağıdı iki eliyle buruşturur.
MOTOR
KABA
21-Oyuncağı ipinden çekerek yürür.
22-Merdivenden yardımsız iner.
23-Düz hat üzerinde yürür.
24-Yerinde zıplar.
Tüm Gelişim çizelgeleri için buraya tık tık

Bebeklerde 19-21. Ay Gelişim Çizelgesi

19-21. Ay
Gözlem tarihi: …../…../…………… GELİŞİM ALANI
Göstergeler Düzeyi
Açıklama
.
Gözlendi
Kısmen Gözlendi
Gözlenemedi
BİLİŞSEL 1-Aynı iki nesneyi eşleştirir.
2-Vücudun 3-4 parçasını gösterir.
3-Birbiriyle ilişkili iki nesneyi bir araya getirir.
4-Basit sınıflamalar yapar.
5-Yetişkinin davranışını, ses ve hareketle taklit eder.
6-Nesneleri çıkardıkları sese göre ayırt eder.
DİL 7-Yirmi-elli sözcüğü anlamına uygun kullanır.
8-İki-üç sözcükten oluşan bağlaçsız cümleler kurar. (Telgrafik konuşma).
9-Basit sorulara uygun yanıt verir.
10-Basit öyküleri dinler.
11-Üç yüzden fazla sözcüğün anlamını bilir
12-Resmini gördüğü nesneyi isimlendirir.
SOSYAL DUYGUSAL 13-Bağımsız davranışlar gösterir
14-Akranlarına ilgi gösterir.
MOTOR
İNCE
15-Kitap sayfalarını ikişerli üçerli çevirir.
16-En az dört küpten (5x5 cm) kule yapar.
17-İki eliyle makas kullanır.
18-İri boncukları çubuğa dizer.
19-Vidalı kapakları açar.
MOTOR
KABA
20-Yardımla merdiven iner.
21-Merdivenleri, bir ayağının yanına diğerini getirerek çıkar.
22-Karşısındakine topu havadan atar.
23-Geri geri yürür.
24-Dengeli koşar.
25-Yan yan yürür.
26-Yardımla tek ayağının üzerinde durur.
Tüm Gelişim çizelgeleri için buraya tık tık

Bebeklerde 16-18. Ay Gelişim Çizelgesi

16-18. Ay
Gözlem tarihi: …../…../…………… GELİŞİM ALANI
Göstergeler Düzeyi
Açıklama
.
Gözlendi
Kısmen Gözlendi
Gözlenemedi
BİLİŞSEL 1-Daha önceden tanıdığı varlıkları başka bir yerde gördüğünde tanıdığını belli eder.
2-Basit problem durumlarına çözüm üretir.
3-Uzaktaki nesneyi gösterir.
4-Birbirini izleyen iki yönergeye uyar.
5-Vücudun iki parçasını gösterir.
DİL 6-Ritmik sesleri mırıldanarak tekrar eder.
7-Melodik sesleri mırıldanarak tekrar eder.
8-Sözel oyunlar oynar.
9-Eylemleri uygun ses taklitleriyle ifade eder.
10-İsimleri söylendiğinde kitaptaki resimleri gösterir.
SOSYAL DUYGUSAL 11-Başkalarının duygusal ifadelerini taklit eder.
12-Öfkelendiğinde yetişkin desteği ile sakinleşir.
13-İlgi çekmek için çeşitli davranışlar gösterir.
14-Aynı mekânda diğer çocuklarla etkileşime girmeden oyun oynar.
15-Yetişkinle etkileşimli oyun oynar.
MOTOR
İNCE
16-Karalama/boyama yapar.
17-Kaşık ve çatalı amacına uygun kullanır.
MOTOR
KABA
18-Elinden tutulduğunda basamak çıkar.
19-Parmak ucunda yükselir.
20-Bisikleti ayaklar yerdeyken sürer
Tüm Gelişim çizelgeleri için buraya tık tık

Bebeklerde 12. Ay Gelişim Çizelgesi

12. Ay
Gözlem tarihi: …../…../…………… GELİŞİM ALANI
Göstergeler Düzeyi
Açıklama
.
Gözlendi
Kısmen Gözlendi
Gözlenemedi
BİLİŞSEL 1-Saklanan nesneleri birden fazla yerde arar.
2-Bir grup nesne arasından adı söylenen nesneyi gösterir.
3-Çevresinde oynayan çocukları izler.
DİL 4-Nesnelerin ya da kişilerin adlarını söyler.
5-Tek sözcüklü cümle kullanır.
6-Bir - on arasında sözcük söyler.
SOSYAL DUYGUSAL 7-Başkalarının ilgisini çeken davranışları tekrar eder.
8-Bağımsız hareket etmek ister.
9-Hoşuna giden hareketleri tekrar tekrar yapar
MOTOR
İNCE
10-Nesnelerin kapağını yerlerine yerleştirir.
11-Kalın yapraklı kitap sayfalarını çevirir.
MOTOR
KABA
12-Çömelme pozisyonundayken ayağa kalkar.
13-Yardımsız yürür.
14-Saplı nesneleri iter.
15-Çorabını ayağından çıkarır.
16-Basamakları emekleyerek çıkar.
17-Kolları ile güç gerektiren hareketleri yapar.
Tüm Gelişim çizelgeleri için buraya tık tık

Bebeklerde 11. Ay Gelişim Çizelgesi

11. Ay
Gözlem tarihi: …../…../…………… GELİŞİM ALANI
Göstergeler Düzeyi
Açıklama
.
Gözlendi
Kısmen Gözlendi
Gözlenemedi
BİLİŞSEL 1-Kutuların içindeki nesneleri bulur.
2-Nesneyi amacına uygun biçimde kullanır.
3-Kolayca ulaşamayacağı nesnelere çeşitli yolları deneyerek ulaşır.
4-Resimleri/fotoğrafları inceler.
DİL 5-Nesneleri ve varlıkları ifade edebilmek için kendine özgü ses- sözcük benzeri ifadeler kullanır.
SOSYAL DUYGUSAL 6-Duygularını ses, jest ve mimiklerle ifade eder.
7-Oyunlarında taklitleri kullanır.
8-Sosyal iletişim kalıplarını kullanır.
MOTOR
İNCE
9-Küçük nesneleri dar ağızlı kaba atar.
10-Kum ve/veya su gibi materyallerle oynar.
11-Bardağı kulpundan tutar.
MOTOR
KABA
12-Ayakta 10 saniye yardımsız durur.
13-Tek elinden tutulduğunda yürür.
14-Yetişkin ile oturarak top oynar.
15-Ayakta dururken oturma pozisyonuna geçer
Tüm Gelişim çizelgeleri için buraya tık tık

Bebeklerde 10. Ay Gelişim Çizelgesi

10. Ay
Gözlem tarihi: …../…../…………… GELİŞİM ALANI
Göstergeler Düzeyi
Açıklama
.
Gözlendi
Kısmen Gözlendi
Gözlenemedi
BİLİŞSEL 1-Gözünün önünden kaldırılan nesneyi ilk saklanılan yerde arar.
2-Yetişkinin yaptığı el ve vücut hareketlerini taklit eder.
3-Ellerini müziğe göre hareket ettirir.
DİL 4-Konuşmadaki tonlamalara benzer sesler çıkarır.
5-İsteklerini ağlamadan, ses ile belirtir.
6-İsteklerini ağlamadan jest ve mimikle belirtir.
SOSYAL DUYGUSAL 7-Kişi tercihi yapar.
8-Oyuncak tercihi yapar.
9-Ses çıkaran nesnelerle ve oyuncaklarla oynamaktan hoşlanır.
10-Basit el ve parmak oyunları oynar.
MOTOR
İNCE
11-Kutunun içinden nesneleri tek tek çıkarır.
12-Nesneleri eliyle ileri-geri hareket ettirir.
13-Küçük nesneleri toplamak için baş ve işaret parmağını kullanır.
MOTOR
KABA
14-Hızlı bir şekilde emekler.
15-Müzikal seslere bedeniyle eşlik eder.
16-Eşyaya tutunarak sıralar.
17-Ellerinden tutulunca 1-2 adım atar.
18-Tek eli ile eşyaya tutunarak yürür.
Tüm Gelişim çizelgeleri için buraya tık tık

Bebeklerde 9 Ay Gelişim Gizelgesi

9. Ay
Gözlem tarihi: …../…../…………… GELİŞİM ALANI
Göstergeler Düzeyi
Açıklama
.
Gözlendi
Kısmen Gözlendi
Gözlenemedi
BİLİŞSEL 1-İstenildiğinde elindeki nesneyi verir.
2-Tanıdığı bir kişi ya da nesne sorulduğunda onu aramak için başını çevirir.
3-Sorulduğunda aynadaki görüntüsünü parmağı ile gösterir.
DİL 4-Başkalarının sesini bilinçli olarak taklit eder.
5-Kendisiyle konuşan kişiye farklı sesler çıkararak cevap verir.
SOSYAL DUYGUSAL 6-Engellendiğinde ses çıkararak tepki verir.
7-Tanımadığı kişilerden utanır.
8-Kendisiyle yakın iletişimi olan kişiler yanından ayrıldığında ağlar.
9-Oyuna katılır.
10-Basit taklitler yapar.
MOTOR
İNCE
11-Nesnelerle oyun oynar.
12-Dürtme-deşme hareketi yapar.
MOTOR
KABA
13-Eşyaya tutunarak ayağa kalkar.
14-Bir eliyle tutunarak diğer eliyle yerdeki nesneyi alır.
Tüm Gelişim çizelgeleri için buraya tık tık
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Tasarım: Sawako Kuronuma